Działania

Stowarzyszenie „My” Ruch Społeczny powstało w związku ze społecznym protestem przeciwko koncepcji zamykania przez samorząd lokalny szkół na terenie Gminy Żnin, a w szczególności Szkoły Podstawowej nr 3 w Żninie-Górze. Pierwsze oficjalne wystąpienie Społecznego Komitetu Obrony Szkoły miało miejsce na sesji Rady Miejskiej w Żninie dnia 4 lutego 2005 roku43. W konsekwencji licznych środowiskowych działań udało się ocalić zagrożone placówki oświatowe. Grupa protestacyjna związana z „Trójką” zebrała w swym gronie wiele ciekawych, nietuzinkowych postaci, rodziców, nauczycieli, przedsiębiorców, artystów, bezrobotnych, pracowników kultury, mieszkańców miasta i właścicieli ziemskich, studentów, ludzi aktywnych zawodowo oraz emerytów, wykazujących chęć wspólnej pracy na rzecz porządku publicznego, przestrzegania obywatelskich praw, demokracji, rozwoju miasta i gminy Żnin, edukacji i kultury oraz twórczego spędzania czasu wolnego. By nie zmarnować tak ważnego ludzkiego potencjału, 13 września 2005 roku powołano do życia Stowarzyszenie „My” Ruch Społeczny. Kluczowym momentem w historii Stowarzyszenia okazał się rok 2008 i drugie podejście samorządowców do tzw. „reformy i restrukturyzacji gminnej oświaty”. Tu, umocnione swym czteroletnim działaniem i przygotowane na tego typu pomysły, Stowarzyszenie „My” Ruch Społeczny podjęło wyzwanie  i zadeklarowało chęć prowadzenia „Trójki” Zespołu Szkół Społecznych im. Armii Krajowej jako placówki niepublicznej. Miało to swoje dalsze konsekwencje w strukturze żnińskiej oświaty. Powstały kolejne stowarzyszenia, które przejęły odpowiedzialność za prowadzenie szkół. Stowarzyszenie „My” jako organ prowadzący „Trójkę” w drugim roku swej oficjalnej działalności edukacyjnej powołało do życia Społeczne Gimnazjum, którego absolwenci świadczą o skuteczności tego przedsięwzięcia swymi wysokimi kompetencjami, solidnym przygotowaniem i merytoryczną wiedzą (wyniki egzaminu).

Przez cały czas swej wolontariackiej pracy, emisariusze Stowarzyszenia podejmowali szereg działań o bardzo zróżnicowanym charakterze. Do sztandarowych projektów zaliczyć należy coroczne edycje: „COŚ-a” Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Coś-chcących (czerwiec/wrzesień), „ROCK-a” Muzycznych Spotkań Przynajmniej Trzech Pokoleń (2 maja – dzień flagi i hymnu polskiego), Żnińskich Wieczorów Literackich i Muzycznych (grudzień lub marzec), patriotycznych rajdów rowerowych pod nazwą „Żniński Szlak Niepodległości” (11 listopada). Ważnym elementem pracy Stowarzyszenia jest organizacja koncertów, happeningów, działań parateatralnych i interdyscyplinarnych: „U-rodzinki Stowarzyszenia” (wrzesień), „My na ulicach miasta”, Projekt „700”, „Cukierek za uśmiech, czyli zakręceni Mikołaje” (6 grudnia), Pałucka Grupa Kolędnicza (styczeń - koncerty kolęd i pastorałek w mieście, przeglądy i  wyjazdy reprezentacji Pałuk do Niepokalanowa na festiwal ogólnopolski), „Aukcja siedlisko” na rzecz pogorzelców z Nadborowa, „Góra” – plener malarsko-fotograficzny na 700-lecie parafii św. Marcina, „Żnińska Scena Samorządowa” – plenerowa prezentacja programów komitetów wyborczych w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos - masz wybór”, „Społeczna kampania na rzecz powstania deptaków miejskich”, Wielki Koncert Otwarcia w Kinie „Pałuczanin” (początek działalności Stowarzyszenia), „Flagi na maszt!” (szycie i dystrybucja 333 flag oraz zachęcanie do flagowania domostw z okazji narodowych świąt), „Artystyczne Podwórko u Dominika”, „Artystyczne Podwórko Bartosza Derecha”, coś-owy happening „We młynie u Antoniego”. To tylko część działań do których zaprosiliśmy współorganizatorów, przyjaciół, dzieci i młodzież, dorosłych, wolontariuszy, artystów lokalnych i napotkanych mieszkańców i turystów. Stowarzyszenie brało udział w ogólnopolskim projekcie „Rzeczpospolita obywatelska”, bywało gościem Polskiego Radia PiK i programów telewizyjnych TVP Bydgoszcz. Telewizja bydgoska nagrała kilkudziesięciominutowy film poświęcony działalności Stowarzyszenia. Teatr „Szast-Prast” działający w „Trójce” wielokrotnie reprezentował nasze miasto na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach zdobywając wyróżnienia i nagrody (Dziatwa 2011 – Łódź, Marcinek 2012 – Poznań, "Kurtyna" - Bydgoszcz, "Galimatias" - Teresin, "Teatr bez granic" - Świecie).

Ciekawą i niespotykaną koncepcją artystyczną realizowaną wspólnie ze Żnińskim Domem Kultury i Żnińską Koleją Powiatową był projekt - Spółka Artystyczna „Biznes&Qltura”. Efektem dobrej współpracy tych podmiotów były koncerty o różnym charakterze umiejscowione najczęściej w przestrzeni klubowej żnińskiej „Parowozowni”. Na koncertach i spotkaniach okazjonalnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie i Przyjaciół (także w „Trójce”, w przestrzeni miejskiej - skwery i podwórka, w Żnińskim Domu Kultury) wystąpiło wielu znanych i cenionych muzyków polskich i zagranicznych, aktorów, poetów. Wśród nich: Ernest Bryll, Grażyna Łobaszewska, Jan Nowicki, Elżbieta Adamiak, Jacek Kowalski, Piotr Woźniak, Boogie Chili, Boogie Boys, Kasa Chorych, Krzak, Mech, Closterkeller, Armia, TSA, Marek Piekarczyk & Duet w Kapciach, GG Amos, Patsy Gamble, Mofo Party Band, The Bardons, Disparates, Miąższ, Old Dixieland Players, JJL Trio, Serafiński Hammond Band, Iris Munos, Paweł Czekalski, Magda Piskorczyk, Rust, Pampeluna, Stara Szkoła i wielu innych gości, doskonałych muzyków starszego i młodszego pokolenia z kręgu rocka, jazzu, bluesa i poezji śpiewanej.

Ważnym elementem działań Stowarzyszenia było odnalezienie zaginionego „Żnińskiego hejnału z roku 1963” autorstwa Jerzego Młodziejowskiego z Poznania. Dziś, po długich staraniach hejnał grany jest z basztowej wieży. Stowarzyszenie wraz ze Żnińską Koleją Powiatową przypomniało ważną postać w dziejach naszego miasta – Leona Lichocińskiego, organizując spotkanie z rodziną oraz odsłonięcie popiersia tego legendarnego kolejarza i przewodnika weneckiego Muzeum Kolei Wąskotorowej. Stowarzyszenie obejmuje swa myślą ratowanie pomników i uwspółcześnianie historii naszego miasta. Podnosi temat zapomnianego, a najprawdopodobniej najstarszego na świecie pomnika figurowego Fryderyka Chopina autorstwa Jakuba Juszczyka (spotkanie z Marią Juszczyk, bratanicą autora odbyło się podczas wieczorów literackich w roku 2012), pragnie przywrócić figurę św. Nepomucena do przestrzeni miejskiego rynku (tu stał do czasów II Wojny Światowej), podejmuje wraz z młodzieżą Społecznego Gimnazjum kwestie opisu miasta według średniowiecznego charakteru (ważne miejsca, dawne nazwy ulic, tablice informacyjne już ubogacają nasze miasto). To zaledwie część pomysłów związanych z rokiem jubileuszowym naszego miasta. Projekt Społeczny „PS/750, czyli My dla Żnina”, to kluczowe zadanie Stowarzyszenia w roku 2013. Kolejne projekty czekają na realizację. W 2014 roku tradycyjnie spotkaliśmy się na Żnińskich Wieczorach Literackich i ... Muzycznych. Odbył się konkurs literacki "Szuflada" oraz prezentacja tekstów Marka Kozińskiego wykonanych dzięki muzycznym aranżacjom Grzesia Kapci. X Jubileuzowy COŚ miał swą wrześniową edycję. Przedwyborcza akcja "La Bibuła" zachęcała do świadomego pójścia na wybory samorządowe i zorganizowania pierwszych w kraju "domowych prawyborów" przy wspólnym, rodzinnym stole. Powtórzyliśmy już trzykrotnie miedzyparafialną wędrówkęTrzech Króli. Akcja "Nepomucen wraca na Rynek" przeżyła już swe dwie edycję, które miały i muzyczną oprawę - występ na Rynku Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kask (z okolic Warszawy). Planów na Jubileuszowy 2015 rok jest sporo. W końcu to X-lecie Stowarzyszenia. Czy uda się je połączyć z 25-rocznicą nadania imienia naszej "Trójce"? To pierwsza w Polsce taka szkoła. Czyni-My starania. Do zobaczenia gdzieś blisko!  

Pozdrawia prezes odpowiedzialny za słowo

Wojtek Lisiecki

 

 

A TAKIE BYŁY PLANY I PODSUMOWANIA WCZEŚNIEJSZE. WIĘKSZOŚĆ Z TYCH RZECZY, ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ, DOCZEKAŁA ŚWIATŁA DZIENNEGO.

 1. Poszukiwanie i wspieranie Talentów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, sport, nauka (np.Żnińskie Wieczory Literackie i Muzyczne, "Rock" - Muzyka Młodej Generacji,"COŚ" Festiwal Miniatur Teatralnych, i Ogólnopolski Festiwal Teatrów, Żnińskie Wieczory Literackie i Muzyczne, Koncerty Stowarzyszenia, udział w imprezach organizowanych w mieście i poza nim - Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie (reprezentacja powiatu),"Graj Muzyka" Regionalny Przegląd Wokalistów-Solistów w Wągrowcu, "Na afiszu" Przegląd Teatralny w Barcinie, "Galimatias' Festiwal Teatrów Niesfornych w Teresinie, wojewódzkie przeglądy teatralne w Bydgoszczy "Kurtyna", "Teatr bez granic" - Świecie, "Marcinek" w Poznaniu, "Dziatwa" w Łodzi i inne
 2. Inicjatywy patriotyczne - "Flagi na maszt!" - produkcja i sprzedaż flag przy współudziale Środowiskowego Domu Samopomocy poprzedzająca święta państwowe - 11-go listopada , 1-3 maja, "Żniński Szlak Niepodległości" - rajd rowerowy z udziałem młodzieży szkół średnich i klas szóstych z "Trójki" do miejsc związanych z walką o wolność naszego regionu,
 3. Inicjatywy związane z tradycją - "Zakręceni Mikołaje" - akcja uliczna w której uczniowie szkół częstują mieszkańców miasta cukierkami prosząc o uśmiech, "Mikołajki" w Galerii Pałuckiej (wersja wielkanocna i z okazji Dnia Kobiet w przygotowaniu),
 4. Propagowanie sportu, turystyki i rekreacji - "Klub Cyklisty" - propozycja wspólnych wycieczek rowerowych dla ogółu mieszkańców (m.in. wytyczanie nowych szlaków - Pałucki Szlak Umocnień Obronnych), przygotowanie EKO-Logicznego Proeuropejskiego Maratonu Pałuckiego - Paryż-Wenecja-Rzym, rajd pieszy "Spacerkiem po Europie" - Paryż-Rzym-Wenecja
 5. Działania charytatywne - "Aukcja Siedlisko" pomoc pogorzelcom z Nadborowa (w SP3 w Żninie), "Kierunek - Mielżyn" wolontariat i pomoc dla podopiecznych ośrodka,
 6. Działanioa w materii świadomości społecznej - udział w ogólnopolskiej akcji "Masz głos-masz wybór" - mityng "Żninska Scena Samorzadowa", "Cichociemni" i "La Bibuła" - zachęcanie do świadomych wyborów struktur samorządowych,
 7. Wycieczki i inne wędrówki - Karpacz, Zakopene, Charlotta koło Słupska, Łagów, Frombork, Chmielno, Dąbki, Sipiory, Redczyce, Chomiąża Szlachecka
 8. "Qlturalny autobus" - wyjazdy zorganizowane na koncerty - Damasławek, Toruń i....
 9. akcje plastyczne - plenery malarskie i fotograficzne - np. "Góra 2009",
 10. Artystyczne kampanie na rzecz powstania deptaków w Żninie - podwórka i ulice miasta - podwórko u Dominika, podwórko u Bartosza, podwórko Antoniego, "Swięto Ulicy Śniandeckich", projekt "700- setka - ulica pełna ludzi",
 11. "U-rodzinki Stowarzyszenia My" - najczęściej haapeningi, pierwszy był Koncert Welkiego Otwarcia - "Kino Pałuczanin"
 12. Organizacja zajęć plastycznych, teatralnych, fotograficznych i innych (przygotowanie pracowni).
 13. "Blisko nieba" - Artystyczna Przystań Stowarzyszenia "My' - strych u Dominika - Sądowa 4 - różne działania, wernizaże, małe koncerty, premiery teatralne,
 14. warsztaty muzyczne, instrumentalne i wokalne - Sezon Jazzowy - Krystyna Prońko, warsztaty z Grażyną Łobaszewską, warsztaty z Joanną Słowińską,
 15. Koncerty i programy artystyczne w sali kameralnej "Trójki" - Elżbieta Adamiak, Jan Nowicki i De Profundis, Sekret Franciszka, Piotr Kajetan Matczuk, Jacek Kowalski, Dominik Księski, Trio Magnez, Grażyna Łobaszewska i Ajagore, Joanna Słowińska z zespołem, Iris Minos, Krzak i inni,
 16. Koncerty rockowe, bluesowe i jazzowe: TSA, Armia, NOL, Kazan, Kasa Chorych, The Kings Frends, Przejazdem, Closterkeller, Mech, marek Piekarczyk, Pampeluna, Alhena, Zespół o Wdzięcznej Nazwie, Stara Szkoła, Patsy Gamble, Serafiński Hammond Band, Paweł Czekalski,  Wielka Łódź, i wielu innych oraz nasze kapele ze Żnina i okolicy,
 17. Zespół Szkół Społecznych "Trójka" - od wrzesnia 2008 r. - prowadzenie szkoły niepublicznej.
 18. Następne propozycje w przygotowaniu:
 • "Przyjaciele Skarbka z Góry" - grono historycznie uzasadnione
 • "Festiwal Pieśni Szuwarowej i Bagiennej" - Góra  (nam Dużym Jeziorem)
 • oraz wiele wiele innych.
Script logo