MY

"MY"

EMISARIUSZE STOWARZYSZENIA NA DZIEŃ 13 WRZEŚNNIA 2018

1. ELŻBIETA KOŃCZAL - PREZES

2. JUSTYNA NAPIERAŁA

3. MAŁGORZATA DOBROWOLSKA

4. ANNA LEWANDOWSKA - KOMISJA REWIZYJNA

5. WANDA BYKOWSKA

6. KRZYSZTOF PŁAŻEWSKI - ZARZĄD

7. EDWARD MAREK KOZŁOWSKI - ZARZĄD

8. MAREK GÓRNY - KOMISJA REWIZYJNA

9. MAREK GŁOWSKI

10. GRZEGORZ ZAJĄC

11. ROMAN BLEJA

12. ZBYSZKO PIWOŃSKI

13. WALDEMAR CZECHYRA - KOMISJA REWIZYJNA

14. MIKOŁAJ SZYCA

15. MARIUSZ ZBIERANEK

16. BERNARD MAROSZ

17. KRZYSZTOF NAPIERAŁA

18. DAMIAN GŁOWSKI -CZŁONEK WSPIERAJĄCY

Script logo