Strona główna

 NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA „MY” RUCH SPOŁECZNY

STEFAN ZATAJ

(1902-1939)

PRO MEMORIA

 

 

 

Zbliżamy się do finału działań podjętych kilka miesięcy temu przez uczniów Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żninie i prowadzonych pod egidą Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny.

 

Dzięki pozyskanym społecznym środkom, będących w dyspozycji Miasta i Gminy Żnin oraz wsparciu wspaniałych ludzi, zacnych instytucji, udziałowi własnemu społeczności „Trójki” i wytrwałej pracy młodszych oraz starszych wolontariuszy, w tegorocznym scenariuszu obchodów Dni Patrona Szkoły – Armii Krajowej, przewidziano ważną uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Stefanowi Zatajowi.

 

Ten, niestety dotychczas nieco zapominany w historii naszego miasta, nauczyciel języka polskiego i historii, pracownik żnińskich placówek oświatowych, ostatni przedwojenny kierownik Szkoły Powszechnej w Górze, który jako wyszkolony podporucznik rezerwy, powołany do broni wobec zagrożenia kolejną, światową wojną, odważnie stanął do walki z niemieckim najeźdźcą. Zginął bohatersko i niestety przedwcześnie w krwawej Bitwie nad Bzurą w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 roku.

 

Opowieścią o swym Ojcu podzielił się z nami ongiś zupełnie nieoczekiwanie Pan Romuald Zataj, młodszy syn naszego bohatera i zainspirował nas do bezzwłocznego działania. Pomyśleliśmy, że pamięć o Stefanie Zataju należy się nam – żniniakom i żyjącej, acz nie młodej już przecież najbliższej rodzinie porucznika (synowie pana Zataja – Tadeusz i wspomniany Romuald rodzili się w naszym mieście w latach trzydziestych poprzedniego stulecia i mieszkali w budynku obecnej „Trójki” jeszcze w pierwszych tygodniach wojennej historii Rzeczypospolitej 1939r.).

 

Odsłonięciu tablicy towarzyszą działania edukacyjne i artystyczne. W „Trójce” trwa konkurs plastyczny poświęcony wydarzeniom wojennym Polski. Do druku trafiła już broszura zawierająca materiały faktograficzne z życia Pana Stefana. Trochę w niej zdjęć, nielicznych niestety pamiątek, zachowanych dokumentów, opowieści rodzinnych i garść trudnej prawdy o tamtych strasznych, trudnych, ale i bohaterskich czasach. Pierwsza edycja publikacji trafi do obiegu publicznego w dniu 10 listopada, w którym od dwudziestu siedmiu lat wspominamy nadanie szkole imienia Armii Krajowej. Warto tu po raz kolejny przypomnieć, że „Trójka” jako pierwsza szkoła w Polsce otrzymała to zobowiązujące imię i przyjęła za swych patronów tak ważnych dla losów naszej Ojczyzny - Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Zapraszamy wszystkich, dla których nie obojętne są wydarzenia tamtych czasów, obywateli z krwi i kości, patriotów, mieszkańców Żnina, przybyszów ze stron dalszych na uroczystości, które zaplanowaliśmy w dniach 10-11 listopada 2017r.:

 

Piątek – 10 listopada:

 

15.30 - Odsłonięcie tablicy poświęconej Stefanowi Zatajowi, upamiętnienie żołnierzy walczących o wolność Rzeczypospolitej w latach wojny i w czasach komunistycznych represji, tych których z nami już nie ma i tych, którzy są przecież jeszcze wśród nas – plac apelowy przed głównym budynkiem „Trójki” - Żnin, ul. Klemensa Janickiego 33,

 

16.00 – uroczysta Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina w Żninie-Górze z udziałem sztandaru przewodzącemu społeczności „Trójki”, przyjaciół i gości w intencji bohaterów-żołnierzy oraz nas wszystkich, będących spadkobiercami tych wielkich ludzi, abyśmy mogli rozumnie pilnować pokoju i nigdy nie zaznali wojny.

 

ok. 17.00 – „Historyczne spotkanie pokoleń” - m.in. nowy spektakl okazjonalny Teatru „Szast-Prast” pt. „To nie koniecznie jest tak”, opowieści i bardziej oficjalne wystąpienia oraz kawka i tradycyjne już „marcińskie słodkości” - Sala Kameralna „Trójki” - Budynek „A” tzw. „Ochronka” - Żnin, ul. Klemensa Janickiego 39

 

 

 

Sobota – 11 listopada

 

Świąteczny rajd rowerowy „Żnińskim Szlakiem Pamięci” organizowany tradycyjnie od lat kilkunastu pod egidą Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny z udziałem uczniów i pracowników „Trójki” oraz dla wszystkich otwartych na takie inicjatywy mieszkańców naszego miasta. Każdy, kto chce może do nas dołączyć! To jest naprawdę fajne i potrzebne (duszy oraz ciału) przeżycie.

 

10.00 – zbiórka uczestników pod tablicami upamiętniającymi żołnierzy Armii Krajowej i Stefana Zataja – plac szkolny przed budynkiem głównej kwatery „Trójki” - Żnin, ul. Klemensa Janickiego 33

 

10.00 – ok. 12.00 – przemierzenie trasy i odwiedziny miejsc związanych z walka mieszkańców naszego miasta o wolność, którą dziś możemy się cieszyć.

 

ok. 12.00 – powrót na miejsce zbiórki, coś ciepłego i nieco „żołnierskiej strawy” na pokrzepienie i w uznaniu za sobotnie poświęcenie.

 

ok. 13.00 – zakończanie rajdu.

 

 

 

 

 

W imieniu gospodarzy i organizatorów:

 

„Trójki” Społecznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

 

Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej

 

emisariuszy Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny

 

wszystkich koalicjantów i partnerów projektu, przyjaciół i rodziny Pana Stefana Zataja

 

na wydarzenia listopadowe

 

zapraszam, czując się zobowiązanym i upoważnionym

 

Wojciech Lisiecki

 

 

 

 

 

Mamy też taką tradycję, aby nie zapominać o tych, dzięki którym, i z którymi nasze działania potrafimy doprowadzić do końca, możemy zrobić coś dobrego i mieć z tego wspólną satysfakcję.

 

 

 

Dziękujemy szczególnie Panu

 

Romualdowi Zatajowi,

 

za nieoczekiwane, acz miłe pierwsze szkolne spotkanie,

 

późniejsze opowieści i, jakże oczywiste, zainspirowanie nas historią życia swego taty.

 

 

 

Realizacją projektu powstania pamiątkowej tablicy

 

poświęconej przedwojennemu kierownikowi Szkoły Podstawowej w Górze

 

ppor. rez. Stefanowi Zatajowi

 

(poległemu w bitwie nad Bzurą podczas kampanii wrześniowej 1939r.)

 

zajęła się szkolna grupa projektowa

 

Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w składzie:

 

Piotr Mielcarek,

 

Mikołaj Popiołek,

 

Mateusz Pochylski,

 

i Szymon Napierała.

 

 

 

Opiekę merytoryczną nad ich działaniami sprawuje:

 

Lech Płażewski

 

(historyk, nauczyciel naszej „Trójki”).

 

 

 

Przygotowaniem zebranych materiałów i złożeniem wydawniczej całości zajmuje się:

 

Krzysztof Płażewski

 

(emisariusz Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny,

 

historyk nie tylko z wykształcenia, ale i z zamiłowania)

 

 

 

Projekt tablicy pamiątkowej wykonała (w zwanym ongiś „czynie społecznym”)

 

Marianna Lisiecka

 

absolwentka wydziału rzeźby, studentka scenografii

 

Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

(była uczennica naszej szkoły)

 

 

 

Realizacja całości projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu

 

udzielonemu nam przez

 

wspaniałych obywateli i przyjaciół ”Trójki” oraz przychylnych firm i instytucji.

 

 

 

Dziękujemy z całego serca:

 

 

 

Naszemu Miastu i Gminie Żnin,

 

za przekazanie zacnej części środków publicznych

 

przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji pozarządowych.

 

 

 

Bankowi Spółdzielczemu „Pałuki” ze Żnina,

 

który od lat pozostaje mecenasem naszych społecznych przedsięwzięć.

 

 

 

Synom Pana Stefana:

 

Tadeuszowi i Romualdowi oraz ich Rodzinom,

 

za pomoc bibliograficzną i finansowe wsparcie wspólnego działania.

 

 

 

Markowi Górnemu i Edwardowi Markowi Kozłowskiemu,

 

emisariuszom Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny,

 

którzy z szacunku do przeszłości nie pozostali obojętni wobec powagi tej historycznej inwestycji.

 

 

 

Nieocenionej brygadzie Rady Rodziców „Trójki”,

 

za pomoc organizacyjną i tradycyjne „słodkie niespodzianki” podczas listopadowej uroczystości.

 

 

 

Tym zaangażowanym, kreatywnym i twórczym pracownikom oraz uczniom „Trójki”,

 

za to, co dają z serca i od siebie, poświęcając tej sprawie długie godziny pozalekcyjne.

 

 

 

Panu Sławomirowi Zdrojewskiemu,

 

właścicielowi znanej firmy kamieniarskiej ze Żnina

 

oraz jego pracownikom, za zadeklarowany, profesjonalny i „bezkosztowy” montaż tablicy.

 

 

 

 

 

(TU - LOGOSY FIRMOWE: GMINA, BANK, MY, TRÓJKA, VELVET GLASS POLAND)

 

 

 

 

 

INFORMACJE FAKTYCZNE I PRAKTYCZNE:

 

Tablicę wykonuje firma MANK z Obornik pod okiem właściciela Pana Krzysztofa Nowaka.
Broszurę okazjonalną drukuje firma ArtDruk ze Żnina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A JEDNAK GRAMY!

 

 

 

 

TEATR

 

SZAST-PRAST

 

"EXIT"

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL OTWARTY, PRZYGOTOWANY DLA DOROSŁYCH I DLA MŁODZIEŻY

PRZEZ MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH POD EGIDĄ

TRÓJKI

ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻNINIE

SZKOŁY NIECO INNEJ NIŻ INNE!

SOBOTA

1 KWIETNIA 2017 – 18.00

ŻNIŃSKI DOM KULTURY

UL. POCZTOWA 15

 

PRZYCHODZI-MY DO WAS Z NOWĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ OŚMIOLETNIEJ „TRÓJKI”.

DRZWI SZEROKO OTWARTE - W SIEDZIBIE SZKOŁY TEGO SAMEGO DNIA Z RANA O 11.00.

GORĄCA LINIA: WOJCIECH +48785926361

Organ prowadzący - Stowarzyszenie „My” Ruch Społeczny - Więcej informacji na www.trojka.edu.pl

 

 

O „MARCINKU/2017”

(KOLEGI KIEROWNIKA SŁÓW KILKA)

 

Fajnie było! Pokoleniowo! Twórczo!

 

Dobrze, że udało się nam znów trafić na „Marcinka” - XVII (już) Poznański Festiwal Teatrów organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego oczywiście w Poznaniu, Festiwal, który ma formułę otwartą szczególnie dla licealistów, a zasięg na całość naszej polskiej ziemi. Wśród uczestników spotkać można więc było, prócz gospodarzy rzecz jasna, młodych ludzi z innych szkół i ośrodków poznańskich, przedstawicieli środowisk teatralnych Nowej Soli, Nowogardu, sąsiadującego z nami Szubina, Złotowa, Gostynia, Piły i Czerwonaka. A wśród tych zacnych gości, my, dzieci, młodzi i dorośli z Góry, z „Trójki”, reprezentanci Żnina.

 

Jak to było tym razem?

Odpuściliśmy sobie rok poprzedni, ale teraz... nagłym rzutem na taśmę, wilczym pędem i nie z cieszącym oczu nagraniem „EXIT”-u w swym archiwum, podjęliśmy walkę o festiwalowe kwalifikacje. Wielkie ukłony dla Jury za to, że dało nam szansę (a właściwie uczyniła to szanowna komisja kwalifikacyjna). Na wieść o przyjęciu, tę zarówno radosną jak i zaskakującą sporą część zespołu, trzeba się było szybko mobilizować. Jak tu jednak nie pojechać? Coś nas tam ciągnie, coś nas frapuje i daje impuls. Dlaczego nie po raz czwarty? Ciągleśmy pod wrażeniem I LO. Gmach to ciekawy. Kawał historii. Zabytek architektury, frapujący, monumentalny, niezbadany... Próba, próba, próba i... dawaj na Festiwal do Poznania. Tacy jesteśmy. Odważni, zdeterminowani w działaniu. A tam? Organizatorzy mili, wolontariusze gotowi do działania i starający się bardzo-bardzo, by wszystko szło po ich myśli, by wybrzmiał sygnał, zadzwonił w kolejności kolejny dzwonek, zespoły pilnie oglądające spektakle, pełna ludzi dobrych widownia...

Zagraliśmy jak można było najszczerzej. Zaprawdę mieliśmy sporo do opowiedzenia. Na dyskusjach z zawodowcami i miłymi studentami wydziału teatrologii UAM w Poznaniu toczyły się „zagorzale” boje intelektualne, tudzież ideologiczne. Z chwilowej opresji wyszliśmy jednak obronną ręką. Doceniono „ważkie, współczesne tematy i problemy”, symbolikę, pomysł i wykonanie. Otrzymaliśmy „marcinkowe wyróżnienie”, ale najważniejsze były recenzje publiczności, nierzadkie pochwały mówione wprost do nas, a czasem podsłuchane za kulisami, na korytarzu, czy w... toalecie. Trudno podważyć zdolności reżyserskie, scenograficzne oraz sprawność aktorską nagrodzoną przez jurorów, zauważoną i przez nas w wielu spektaklach konkursowych (obejrzeliśmy oczywiście wszystkie, bo po to się jeździ na takie zdarzenia). Przegadaliśmy podjęte w nich tematy. Podrapaliśmy się po głowach i... będziemy mieli Wam coś jeszcze do powiedzenia. Mamy taką nadzieję! To nas trzyma i kręci!Życie podsuwa wciąż nowe tematy.

 

Wiwat Teatr! Wiwat „Szast-Prast”! To Wspaniali Młodzi Ludzie! Mam wielki dla nich szacunek. Dziękuję im za to, że jestem na równi dorosłym jak dzieckiem (powiedział pewien starzec, co niektórym znany).

 

A co z nami dalej?

W ramach „Drzwi Szeroko Otwartych” naszej „Trójki”, dzięki zaproszeniu Artura, szefa Żnińskiego Domu Kultury, zagramy „EXIT” jakiegoś pięknego, kwietniowego wieczoru dla wszystkich, którzy nas zechcą słuchać, oglądać... zrozumieć. O szczegółach oczywiście zostaniecie poinformowani w trybie niezwłocznym i otwartym.

 

Dziękujemy za ducha i materialne wsparcie naszych teatralnych wojaży życzliwej jak zwykle dzieciom Radzie Rodziców „Trójki”. Dziękujemy samym sobie (za oszczędność), bo parę stów na podróż uzbierało się w trzosie wypełnionym miedziakami otrzymanymi na innych, odwiedzanych przez nas festiwalach. Dziękujemy szkole i stowarzyszeniu, bo zawsze i wytrwale nas wspierają, a szczególnie wtedy, kiedy inni nas wesprzeć nie chcą i potrzeby takiej nie widzą.

 

 

"EXIT” - TEATR ”SZAST-PRAST”

 

GALERIA – WSPOMNIENIA Z „MARCINKA/2017”

https://photos.google.com/share/AF1QipPauOwWK_7nFDQkaYEiejE2S-Urd6gGn-UA8yvGuV6TTPa9el3IUx-VI4sbBd_lAQ?key=V3ozQVF0MmZibDlCaGtqRTk2WEZFejhsMno3Q3ln

 

ZDJĘCIA ŁUKASZA MUSIELAKA ZE SPEKTAKLU - „EXIT” NA „MARCINKU”

https://photos.google.com/share/AF1QipP9IKhYfssjOM7DJXyN_RbnjhAmlXJx5h1w1H9eCeCCRLnEN9K_KFcDddkFp4SzKQ?key=UnUtdHlYTTVwWU9GX2NGX1dIbzA3SjZHakZ4OWt3

 

„EXIT” - PREMIERA W „TRÓJCE” - 10.11.2016

https://photos.google.com/share/AF1QipMo7OUcw8yXAYA8BkIO379JqclUJAfIPZzqm462AUc4lhaja5Ft5CMn4_A5B9AT-Q?key=TUU2MmxFaTM0WF9mRXJvalpKdTdOOUxLY3BjemFn

 

 

 • AKTUALNOŚCI

   

  NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA „MY” RUCH SPOŁECZNY

   

   

   

  STEFAN ZATAJ

   

  (1902-1939)

   

  PRO MEMORIA

   

   

   

  Zbliżamy się do finału działań podjętych kilka miesięcy temu przez uczniów Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żninie i prowadzonych pod egidą Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny.

   

  Dzięki pozyskanym społecznym środkom, będących w dyspozycji Miasta i Gminy Żnin oraz wsparciu wspaniałych ludzi, zacnych instytucji, udziałowi własnemu społeczności „Trójki” i wytrwałej pracy młodszych oraz starszych wolontariuszy, w tegorocznym scenariuszu obchodów Dni Patrona Szkoły – Armii Krajowej, przewidziano ważną uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Stefanowi Zatajowi.

   

  Ten, niestety dotychczas nieco zapominany w historii naszego miasta, nauczyciel języka polskiego i historii, pracownik żnińskich placówek oświatowych, ostatni przedwojenny kierownik Szkoły Powszechnej w Górze, który jako wyszkolony podporucznik rezerwy, powołany do broni wobec zagrożenia kolejną, światową wojną, odważnie stanął do walki z niemieckim najeźdźcą. Zginął bohatersko i niestety przedwcześnie w krwawej Bitwie nad Bzurą w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 roku.

   

  Opowieścią o swym Ojcu podzielił się z nami ongiś zupełnie nieoczekiwanie Pan Romuald Zataj, młodszy syn naszego bohatera i zainspirował nas do bezzwłocznego działania. Pomyśleliśmy, że pamięć o Stefanie Zataju należy się nam – żniniakom i żyjącej, acz nie młodej już przecież najbliższej rodzinie porucznika (synowie pana Zataja – Tadeusz i wspomniany Romuald rodzili się w naszym mieście w latach trzydziestych poprzedniego stulecia i mieszkali w budynku obecnej „Trójki” jeszcze w pierwszych tygodniach wojennej historii Rzeczypospolitej 1939r.).

   

  Odsłonięciu tablicy towarzyszą działania edukacyjne i artystyczne. W „Trójce” trwa konkurs plastyczny poświęcony wydarzeniom wojennym Polski. Do druku trafiła już broszura zawierająca materiały faktograficzne z życia Pana Stefana. Trochę w niej zdjęć, nielicznych niestety pamiątek, zachowanych dokumentów, opowieści rodzinnych i garść trudnej prawdy o tamtych strasznych, trudnych, ale i bohaterskich czasach. Pierwsza edycja publikacji trafi do obiegu publicznego w dniu 10 listopada, w którym od dwudziestu siedmiu lat wspominamy nadanie szkole imienia Armii Krajowej. Warto tu po raz kolejny przypomnieć, że „Trójka” jako pierwsza szkoła w Polsce otrzymała to zobowiązujące imię i przyjęła za swych patronów tak ważnych dla losów naszej Ojczyzny - Żołnierzy Armii Krajowej.

   

  Zapraszamy wszystkich, dla których nie obojętne są wydarzenia tamtych czasów, obywateli z krwi i kości, patriotów, mieszkańców Żnina, przybyszów ze stron dalszych na uroczystości, które zaplanowaliśmy w dniach 10-11 listopada 2017r.:

   

  Piątek – 10 listopada:

   

  15.30 - Odsłonięcie tablicy poświęconej Stefanowi Zatajowi, upamiętnienie żołnierzy walczących o wolność Rzeczypospolitej w latach wojny i w czasach komunistycznych represji, tych których z nami już nie ma i tych, którzy są przecież jeszcze wśród nas – plac apelowy przed głównym budynkiem „Trójki” - Żnin, ul. Klemensa Janickiego 33,

   

  16.00 – uroczysta Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina w Żninie-Górze z udziałem sztandaru przewodzącemu społeczności „Trójki”, przyjaciół i gości w intencji bohaterów-żołnierzy oraz nas wszystkich, będących spadkobiercami tych wielkich ludzi, abyśmy mogli rozumnie pilnować pokoju i nigdy nie zaznali wojny.

   

  ok. 17.00 – „Historyczne spotkanie pokoleń” - m.in. nowy spektakl okazjonalny Teatru „Szast-Prast” pt. „To nie koniecznie jest tak”, opowieści i bardziej oficjalne wystąpienia oraz kawka i tradycyjne już „marcińskie słodkości” - Sala Kameralna „Trójki” - Budynek „A” tzw. „Ochronka” - Żnin, ul. Klemensa Janickiego 39

   

   

   

  Sobota – 11 listopada

   

  Świąteczny rajd rowerowy „Żnińskim Szlakiem Pamięci” organizowany tradycyjnie od lat kilkunastu pod egidą Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny z udziałem uczniów i pracowników „Trójki” oraz dla wszystkich otwartych na takie inicjatywy mieszkańców naszego miasta. Każdy, kto chce może do nas dołączyć! To jest naprawdę fajne i potrzebne (duszy oraz ciału) przeżycie.

   

  10.00 – zbiórka uczestników pod tablicami upamiętniającymi żołnierzy Armii Krajowej i Stefana Zataja – plac szkolny przed budynkiem głównej kwatery „Trójki” - Żnin, ul. Klemensa Janickiego 33

   

  10.00 – ok. 12.00 – przemierzenie trasy i odwiedziny miejsc związanych z walka mieszkańców naszego miasta o wolność, którą dziś możemy się cieszyć.

   

  ok. 12.00 – powrót na miejsce zbiórki, coś ciepłego i nieco „żołnierskiej strawy” na pokrzepienie i w uznaniu za sobotnie poświęcenie.

   

  ok. 13.00 – zakończanie rajdu.

   

   

   

   

   

  W imieniu gospodarzy i organizatorów:

   

  „Trójki” Społecznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

   

  Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej

   

  emisariuszy Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny

   

  wszystkich koalicjantów i partnerów projektu, przyjaciół i rodziny Pana Stefana Zataja

   

  na wydarzenia listopadowe

   

  zapraszam, czując się zobowiązanym i upoważnionym

   

  Wojciech Lisiecki

   

   

   

   

   

  Mamy też taką tradycję, aby nie zapominać o tych, dzięki którym, i z którymi nasze działania potrafimy doprowadzić do końca, możemy zrobić coś dobrego i mieć z tego wspólną satysfakcję.

   

   

   

  Dziękujemy szczególnie Panu

   

  Romualdowi Zatajowi,

   

  za nieoczekiwane, acz miłe pierwsze szkolne spotkanie,

   

  późniejsze opowieści i, jakże oczywiste, zainspirowanie nas historią życia swego taty.

   

   

   

  Realizacją projektu powstania pamiątkowej tablicy

   

  poświęconej przedwojennemu kierownikowi Szkoły Podstawowej w Górze

   

  ppor. rez. Stefanowi Zatajowi

   

  (poległemu w bitwie nad Bzurą podczas kampanii wrześniowej 1939r.)

   

  zajęła się szkolna grupa projektowa

   

  Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w składzie:

   

  Piotr Mielcarek,

   

  Mikołaj Popiołek,

   

  Mateusz Pochylski,

   

  i Szymon Napierała.

   

   

   

  Opiekę merytoryczną nad ich działaniami sprawuje:

   

  Lech Płażewski

   

  (historyk, nauczyciel naszej „Trójki”).

   

   

   

  Przygotowaniem zebranych materiałów i złożeniem wydawniczej całości zajmuje się:

   

  Krzysztof Płażewski

   

  (emisariusz Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny,

   

  historyk nie tylko z wykształcenia, ale i z zamiłowania)

   

   

   

  Projekt tablicy pamiątkowej wykonała (w zwanym ongiś „czynie społecznym”)

   

  Marianna Lisiecka

   

  absolwentka wydziału rzeźby, studentka scenografii

   

  Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

   

  (była uczennica naszej szkoły)

   

   

   

  Realizacja całości projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu

   

  udzielonemu nam przez

   

  wspaniałych obywateli i przyjaciół ”Trójki” oraz przychylnych firm i instytucji.

   

   

   

  Dziękujemy z całego serca:

   

   

   

  Naszemu Miastu i Gminie Żnin,

   

  za przekazanie zacnej części środków publicznych

   

  przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji pozarządowych.

   

   

   

  Bankowi Spółdzielczemu „Pałuki” ze Żnina,

   

  który od lat pozostaje mecenasem naszych społecznych przedsięwzięć.

   

   

   

  Synom Pana Stefana:

   

  Tadeuszowi i Romualdowi oraz ich Rodzinom,

   

  za pomoc bibliograficzną i finansowe wsparcie wspólnego działania.

   

   

   

  Markowi Górnemu i Edwardowi Markowi Kozłowskiemu,

   

  emisariuszom Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny,

   

  którzy z szacunku do przeszłości nie pozostali obojętni wobec powagi tej historycznej inwestycji.

   

   

   

  Nieocenionej brygadzie Rady Rodziców „Trójki”,

   

  za pomoc organizacyjną i tradycyjne „słodkie niespodzianki” podczas listopadowej uroczystości.

   

   

   

  Tym zaangażowanym, kreatywnym i twórczym pracownikom oraz uczniom „Trójki”,

   

  za to, co dają z serca i od siebie, poświęcając tej sprawie długie godziny pozalekcyjne.

   

   

   

  Panu Sławomirowi Zdrojewskiemu,

   

  właścicielowi znanej firmy kamieniarskiej ze Żnina

   

  oraz jego pracownikom, za zadeklarowany, profesjonalny i „bezkosztowy” montaż tablicy.

   

   

   

   

   

  (TU - LOGOSY FIRMOWE: GMINA, BANK, MY, TRÓJKA, VELVET GLASS POLAND)

   

   

   

   

   

  INFORMACJE FAKTYCZNE I PRAKTYCZNE:

   

  Tablicę wykonuje firma MANK z Obornik pod okiem właściciela Pana Krzysztofa Nowaka.
  Broszurę okazjonalną drukuje firma ArtDruk ze Żnina.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  WITAJCIE

  W ŚWIECIE NOWYM I TWÓRCZYM!

  MYŚLI-MY POZYTYWNIE.

  PEWNIE BĘDZIE KILKA OKAZJI DO SPOTKANIA.

  WIECIE, ŻE Z NAMI NIGDY I NIC NIE WIADOMO.

  ŻYCZY-MY WAM I SOBIE WSZYSTKIEGO NIEOCZEKIWANEGO.

   

   WSZYSCY DUCHEM ŻYJĄCY EMISARIUSZE STOWARZYSZENIA "MY" RUCH SPOŁECZNY!

   

   

   

Script logo